Khuyến mại lớn sàn gỗ Sensa - Đức nhập khẩu 100%

- Loại sản phẩm áp dụng: sàn gỗ Sensa
- Đối tượng khách hàng: Tất cả các khách hàng lắp đặt hoàn thiện sàn gỗ Sensa từ 35m2 trở lên
- Thời gian áp dụng từ 10/12/2014 - 10/1/2015.

Phương thức khuyến mại trừ tiền thẳng vào đơn giá từng mức như sau:

- Các khách hàng lắp đặt sàn gỗ Sensa từ 35m2 đến 50m2 sẽ được giảm giá 15.000 đ/m2.
- Các khách hàng lắp đặt sàn gỗ Sensa từ trên 50m2 đến 70m2 sẽ được giảm giá 20.000đ/m2.
- Các khách hàng lắp đặt sàn gỗ Sensa từ trên 70m2 sẽ được giảm giá 25.000đ/m2.

Chương trình giảm giá duy nhất của năm, quý khách hàng nhanh chóng nắm bắt cơ hội!