CEO Vinaconex thu nhập bình quân 70 triệu đồng

        Do kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty mẹ Vinaconex lỗ hơn 600 tỷ đồng, tiền thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2012 giảm 235 triệu đồng còn gần 1,2 tỷ đồng.

      Tại đại hội cổ đông sáng 25/4, hơn 91% cổ đông đã thông qua thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Tổng công ty Vinaconex. Thù lao năm 2012 chi trả cho HĐQT và ban kiểm sát theo kế hoạch là hơn 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, do kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty mẹ bị lỗ tới hơn 600 tỷ đồng, tiền thù lao đã giảm 16,7% còn 1,175 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch HĐQT Vinaconex có thu nhập bình quân một tháng sau thuế hơn 76 triệu đồng. Tổng giám đốc Vũ Quý Hà thu nhập hơn 70 triệu đồng một tháng. Hai phó tổng giám đốc Đoàn Châu Phong; Đinh Việt Tùng có thu nhập lần lượt khoảng 60 triệu và 43 triệu đồng.

Năm 2013, Tổng công ty đặt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh lãi khoảng 478 tỷ đồng và dự kiến chia cổ tức 8% cho các cổ đông. Tại đại hội, hơn 91% cổ đông đã thông qua việc giữ nguyên tổng mức thù lao chi trả cho HĐQT, ban kiểm soát như kế hoạch năm 2012 là hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong năm 2012, Vinaconex đầu tư vốn vào 33 công ty con với hơn 3.700 tỷ đồng, chiếm gần 74% tổng số vốn đầu tư. Trong đó có 21 công ty hoạt động kinh doanh có lãi, còn lại 12 đơn vị thua lỗ, trong đó Công ty cổ phần Xi măng Cẩm Phả lỗ lớn nhất tới hơn 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng công ty cũng rót hơn 1.000 tỷ đồng vào 12 đơn vị liên doanh, liên kết... Cổ tức Tổng công ty thu được từ các đơn vị góp vốn là hơn 155 tỷ đồng, trong đó tiền cổ tức 2011 là 153 tỷ đồng. Tiền cổ tức tạm ứng năm 2012 là 1,83 tỷ đồng.